Icono transparente blanco de la clínica estética Medical Esthetic Group en la provincia de Barcelona

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

https://medicalestheticgroup.com/

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d'informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d'11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web:

La titularitat d'aquest lloc web, https://medicalestheticgroup.com/, (d'ara endavant, Lloc web) l'ostenta: BTIHELP MEDICAL ESTHETIC GROUP S.L, amb NIF: B66554341, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: Pg. de la Bonanova, 69, 4ta planta, 08017 Barcelona

Telèfon de contacte: +34654645992

Email de contacte: administracion@medicalestheticgroup.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les condicions: El Lloc web

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc web. A l'efecte de les presents Condicions s'entendrà com a Lloc web: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació (d'ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d'ara endavant, Serveis).

Medical Esthetic Group – Barcelona es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Medical Esthetic Group – Barcelona pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc web o l'accés a aquests.

L'accés al Lloc web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d'això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat l'Usuari.

La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o cap registre.

L'Usuari

L'accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d'Usuari, per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

El Lloc web de Medical Esthetic Group – Barcelona proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Medical Esthetic Group – Barcelona sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'Usuari en els formularis estesos per Medical Esthetic Group – Barcelona per a l'accés a uns certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l'Usuari notificarà de manera immediata a Medical Esthetic Group – Barcelona sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Medical Esthetic Group – Barcelona i l'Usuari.

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web de Medical Esthetic Group – Barcelona no es dirigeix a menors d'edat. Medical Esthetic Group – Barcelona declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Medical Esthetic Group – Barcelona no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Medical Esthetic Group – Barcelona farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d'aquest Lloc web, estigui lliure d'error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Medical Esthetic Group – Barcelona serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Medical Esthetic Group – Barcelona tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

S'informa que el Lloc web de Medical Esthetic Group – Barcelona posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d'i accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d'aquests.

Medical Esthetic Group – Barcelona no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Medical Esthetic Group – Barcelona ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d'afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d'afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, per la qual cosa Medical Esthetic Group – Barcelona no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l'experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Medical Esthetic Group – Barcelona en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Medical Esthetic Group – Barcelona no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Medical Esthetic Group – Barcelona i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.

L'Usuari o tercer que realitzi un enllaç des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al Lloc web de Medical Esthetic Group – Barcelona haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de Medical Esthetic Group – Barcelona.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de Medical Esthetic Group – Barcelona, ni sobre els Continguts i/o Serveis d'aquest.

A excepció de l'enllaç, el lloc web en el qual s'estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d'aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Medical Esthetic Group – Barcelona.

L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre Medical Esthetic Group – Barcelona i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Medical Esthetic Group – Barcelona dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Medical Esthetic Group – Barcelona per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Medical Esthetic Group – Barcelona.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Medical Esthetic Group – Barcelona. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.

En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Medical Esthetic Group – Barcelona a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Medical Esthetic Group – Barcelona es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i Medical Esthetic Group – Barcelona es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

La adquisición de cualquier producto o servicio por parte del cliente no da en ningún caso derecho a la devolución del precio ya abonado por el cliente en el caso de renuncia, desistimiento o caducidad del producto o servicio contratado.

MEDICAL ESTHETIC GROUP S.L se hará responsable ante las posibles reclamaciones reservándose el derecho a decidir sobre la devolución en cada caso concreto.

El cliente dispone de un plazo de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento, desde la adquisición del producto o servicio. El ejercicio de este derecho no supone ningún gasto para el consumidor, quien, además, tiene derecho al reembolso de los gastos que haya realizado, siempre y cuando no haya hecho ya uso de ningún servicio asociado al paquete contratado. Usted podrá ejercitar el modelo de desistimiento en cualquier forma y manera en que quede constancia de su solicitud. No obstante, podrá remitirnos a través de correo electrónico a administracion@medicalestheticgroup.com, o una carta certificada dirigida a «BITHELP MEDICAL ESTHETIC GROUP SL, PASSEIG BONANOVA 69, 4ta planta. –08017 BARCELONA (BARCELONA)» que deberá incluir la siguiente información:

Comunicado de que desiste de su contrato de venta del siguiente bien/prestación del servicio:

(identificar el servicio contratado Nº de pedido)

(Nombre del consumidor y usuario)

(Domicilio del consumidor y usuario)

(Firma del consumidor y usuario)

(Fecha de la compra)

En caso de el cliente desee cancelar el contrato una vez haya hecho uso del producto o servicio, es decir, una vez haya disfrutado de las primeras sesiones de los servicios contratados y en caso de que esta cancelación sea aplicable al producto o servicio contratado, MEDICAL ESTHETIC GROUP S.L  tendrá derecho a descontar del precio abonado, las sesiones ya disfrutadas al precio de sesión individual, perdiendo el cliente cualquier beneficio de la oferta en las sesiones ya disfrutadas. Así mismo, además de la condición anterior, en caso de resolución por parte del cliente, sin causa que lo justifique, una vez realizada la primera sesión se le podrá aplicar una penalización de entre el 100% y el 25% del precio abonado dependiendo de la causa de esta resolución, que será retenido en favor de MEDICAL ESTHETIC GROUP S.L.  en concepto de indemnización por incumplimiento. En caso de que la cancelación se produzca por parte de MEDICAL ESTHETIC GROUP SL, sin causa que lo justifique, una vez se haya iniciado el servicio y se hayan disfrutado de las primeras sesiones, se reintegrará al cliente el importe íntegro contratado.

MEDICAL ESTHETIC GROUP S.L  podrá resolver cualquier contrato en caso de incumplimiento grave por parte del CLIENTE, sin que este tenga derecho a reembolso alguno de ninguna cantidad. A todos los efectos, se tendrán por incumplimientos graves los siguientes:

No realizar totalmente el pago del producto o servicio, cuando se haya iniciado el servicio y se hayan disfrutado de las primeras sesiones.

No respetar las citas o sesiones concertadas con MEDICAL ESTHETIC GROUP S.L de forma reiterada. Se considerará incumplimiento grave, la modificación de dos citas en un periodo de seis meses sin respetar el preaviso dentro del plazo de 48 horas establecido al efecto.

No acudir a 2 sesiones o citas concertadas en el plazo de un año, sin haber preavisado.

La falta de respeto hacia el personal del centro MEDICAL ESTHETIC GROUP S.L. antes, durante o después de las sesiones.

Aquest document d'Avís Legal i Condicions Generals d'ús del lloc web ha estat creat el dia 27/01/2023.

Abrir chat
👋🏻 ¿Necesitas ayuda?